Rekonstrukce posklizňové linky Lechotice

Zemědělská společnost KLM s.r.o.