• panorama-veprin-01.jpg
  • panorama-veprin-02.jpg
  • panorama-veprin-03.jpg
  • panorama-veprin-04.jpg
  • panorama-veprin-05.jpg

Rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou výrobou

Nabízené služby

Rostlinná výroba

Společnost provozuje rostlinnou výrobu převážně v těchto katastrálních územích Kurovice, Lechotice, Míškovice ale také Záhlinice na výměře necelých 1020 ha.

Podrobnosti

Živočišná výroba

prase.pngŽivočišná výroba je provozována na farmě v Kurovicích, zde se také nachází rozmnožovací a šlechtitelský chov prasat plemen L x BU a výkrm skotu.

Podrobnosti

Prodej našich produktů

Prodej ze dvora, neboli přímý prodej zemědělských produktů na farmě, je způsob, jak výhodně nabídnout a prodat naše kvalitní produkty zákazníkům, odběratelům.

Podrobnosti

Posklizňová linka Lechotice

Zemědělská společnost KLM s.r.o. provedla v roce 2007 za podpory Evropských fondů renovaci posklizňové linky v Lechotích.

Detaily jsou zachyceny ve fotogalerii.

Fotogalerie

Odchovna selat Kurovice

V roce 2009 naše společnost v rámci Evropského dotačního programu zrenovovala odchovnu selat a prasniček v Kurovicích.

Detaily jsou zachyceny ve fotogalerii.

Fotogalerie

Sušárna zrnin Lechotice

V roce 2010 naše společnost v rámci Evropského dotačního programu zrenovovala sušárnu zrnin v Lechoticích.

Detaily jsou zachyceny ve fotogalerii.

Fotogalerie