Sociální sítě

Předpověď počasí

Počasí Zlín - Slunečno.cz

Mini galerie

Zasílat novinky

Jméno:
Email:

Rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou výrobou

Rostlinná výroba

20

Led / 2013

Společnost provozuje rostlinnou výrobu převážně v katastrálních územích Kurovice, Lechotice, Míškovice a Záhlinice na výměře necelých 1020 ha. Nosnými plodinami jsou pšenice ozimá , ječmen jarní, řepka ozimá, kukuřice na zrno a siláž, soja, vojtěška a víceleté pícniny na orné půdě.

Živočišná výroba

20

Led / 2013

Živočišná výroba je provozována na farmách v Kurovicích, kde je rozmnožovací a šlechtitelský chov prasat / L x BU/ a výkrm skotu. V Míškovicích je výkrm prasat a v Lechoticích je užitkový chov prasnic. Všechny provozy jsou zrekonstruovány a odpovídají požadavkům Welfare.

Prodej zemědělských produktů

20

Led / 2013
prodej-produktu.jpg

Produkty naší rostlinné i živočišné výroby prodáváme velko i maloobchodně. V naší nabídce naleznete hlavní tržní plodiny jako jsou pšenice, ječmen a kukuřici. Samozřejmě značný podíl na prodeji má i živočišná výroba kde nejvíce prodáváme jateční prasata, jateční býky, chovné prasničky a selata.

Celoročně nabízíme na prodej kvalitní selata i ve větším množství a našimi odběrateli je řada větších zemědělských a odběratelských subjektů.