Sociální sítě

Předpověď počasí

Počasí Zlín - Slunečno.cz

Klikněte - pro zobrazení podrobností.

Kontaktní informace

Telefon
+420 573 387 026
Fax
+420 573 387 010
Adresa
Míškovice 136
768 52 Míškovice
Czech Republic

Rostlinná výroba

Hospodaříme ve Zlínském kraji

Náš zemědělský podnik se nachází ve úrodném Zlínském kraji. Z hlediska výrobních podmínek je podnik zařazen do řepařské výrobní oblasti. Pozemky se nachází na mírně kopcovitém terénu až rovině a převládají zde hnědozemě. Pozemky jsou dobře dostupné ze sídla společnosti v Míškovicích.

Ty, z Vás, kteří případně zvažují možnost odprodeje půdy, rádi oslovíme s nabídkou na její odkoupení.

ZS KLM s.r.o. - Podrobnosti pro prodejce

Zemědělská společnost hospodaří v 3 hlavních katastrech obcí Kurovice, Míškovice, Lechotice a okrajově na katastrech Zahnašovice, Ludslavice, Mysločovice a Záhlinice

Společnost provozuje rostlinnou výrobu převážně v katastrálních územích Kurovice, Lechotice, Míškovice a Záhlinice na výměře necelých 1020 ha. Nosnými plodinami jsou pšenice ozimá 32% , ječmen jarní 20%, řepka ozimá 17%, kukuřice na zrno a siláž 12%, soja 8%, vojtěška a víceleté pícniny 6%, brambory 1%, hořčice nebo mák 4%. Společnost obhospodařuje všechny pozemky s péči řádného hospodáře moderním strojovým parkem. Moderní strojový park čítá 8 ks traktorů značky CASE IH (240 CVX, Maxxum 150, JXU 90, MXU 135, Maxxum 140, Puma 155, 7230 Pro, Magnum 335) 2 ks sklízecí mlátičky CASE IH, NEW HOLLAND a mnoho dalších přípojných agregátů pro přípravu půdy. Těmito stroji také společnost poskytuje služby ostatním zemědělským subjektům.

Zemědělská společnost KLM s.r.o. staví své dlouholeté podnikání na řádném hospodaření na vlastních či pronajatých pozemcích. Hospodaříme na 1020 ha. Výměra obhospodařované půdy se neustále zvyšuje - viz. nabídka výkupu zemědělské půdy.