Sociální sítě

Předpověď počasí

Počasí Zlín - Slunečno.cz

Klikněte - pro zobrazení podrobností.

Kontaktní informace

Zemědělská společnost KLM, s.r.o.

Telefon
+420 573 387 026
Fax
+420 573 387 010
Adresa
Míškovice 136
768 52 Míškovice
Czech Republic

O nás

Historie Zemědělské společnosti KLM s.r.o.

Zemědělská společnost KLM s.r.o. byla zaregistrována u Obchodního soudu v Brně dne 18. 11. 1993, oddíl C , vložka 13022.

Ty, z Vás, kteří případně zvažují možnost odprodeje půdy, rádi oslovíme s nabídkou na její odkoupení.

ZS KLM s.r.o. - Podrobnosti pro prodejce

Tato společnost vznikla ze zemědělského družstva ZD Zahnašovice postoupením majetku od oprávněných osob a pronájmem půdy od vlastníků. Podnikatelská činnost je provozována od 1.1.1994. Náš zemědělský podnik se nachází v úrodném Zlínském kraji. Z hlediska výrobních podmínek je podnik zařazen do řepařské výrobní oblasti. Pozemky se nachází na mírně kopcovitém terénu až rovině a převládají zde hnědozemě. Pozemky jsou dobře dostupné ze sídla společnosti v Míškovicích.

Rostlinná výroba

Společnost provozuje rostlinnou výrobu převážně v katastrálních územích Kurovice, Lechotice, Míškovice a Záhlinice na výměře necelých 1020 ha. Nosnými plodinami jsou pšenice ozimá, sladovnický ječmen jarní, řepka ozimá, kukuřice na zrno a siláž, soja a víceleté pícniny na orné půdě. Společnost obhospodařuje všechny pozemky moderním strojovým parkem, mezi které patří 8 ks traktorů značky CASE IH (240 CVX, Maxxum 150, JXU 90, MXU 135, Maxxum 140, Puma 155, 7230 Pro, Magnum 335), 2 ks sklízecí mlátičky CASE IH, NEW HOLLAND a ostatní závěsné stroje. Těmito stroji také společnost poskytuje služby ostatním zemědělským subjektům.

Živočišná výroba

Živočišná výroba je provozována na farmách v Kurovicích, kde je rozmnožovací a šlechtitelský chov prasat / L x BU/ a výkrm skotu. V Míškovicích je koncentrován výkrm prasat, brojlerových kuřat a v Lechoticích užitkový chov prasnic. Všechny provozy jsou zrekonstruovány a odpovídají požadavkům Welfare.

Zemědělská společnost KLM s.r.o. staví své dlouholeté podnikání na řádném hospodaření na vlastních či pronajatých pozemcích.